Информация за учебно заведение : Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" Бургас

Наименование: Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" Бургас

Област: Бургас

Община: Бургас

Град: Бургас

Адрес: Бургас бул."Сан Стефано"

Телефон: 844141

Електронна поща: toh_bs@abv.bg

Квалификация: І - ІV степен на квалификация

Чужди езици: интензивно -френски, немски и английски език

Компютърно оборудване: компютърни кабинети

Извънкласни занимания: клубове по интереси

Свободно време: танцов състав

Партньорства: Професионално училище - Дегендорф Германия

Участие в проекти: Училището - желана територия

Училищна база: Училището разполага с производствен ученически комплекс, състоящ се от : ресторант “Младост” закусвалня кафе-сладкарница учебна фурна учебни кухни сладкарска работилница кабинети по сервиране лаборатория кабинети по информатика физкултурен салон библиотека

Преподаватели: 80 учители 20 специалисти

Друга информация: От 1996г. всяко лято от 6 до 10 ученика от ПГТ провеждат тримесечната си производствена практика в различни градове в Германия. Стажът се организира и контролира от Министерството на образованието, Министерството на труда и соцоциалните грижи – България и Франкфуртската централа за трудова заетост в Германия. ПГТ е единственото професионално училище, в което е изградена паралелка от деца с увреден слух. Към техникума е създаден Квалификационен център. Той предлага обучение на хора от най-различни възрасти, осигурявайки им висока квалификация. Дава възможност за работа в държавни и частни заведения или развитие на самостоятелен бизнес в областта на ресторантьорството и хотелиерството. Професионална гимназия по туризъм организира трудова борса, на която участват работодатели от туристическия бранш. Чрез ученическата борса 60% от учениците намират работа за лятната ваканция.