Информация за учебно заведение : Професионална гимназия по електротехника и електроника"К. Фотинов" - Бургас

Наименование: Професионална гимназия по електротехника и електроника"К. Фотинов" - Бургас

Област: Бургас

Община: Бургас

Град: Бургас

Адрес: ул. "Христо Ботев" № 42

Телефон: 056/817691 ; 056/817696

Електронна поща: tee_fot@mail.orbitel.bg

Квалификация:

Чужди езици: английски, немски и руски

Компютърно оборудване: три компютърни кабинета с по 13 нови компютри

Извънкласни занимания: "Хор за патриотични песни", "Танцов състав", "Електрик клуб" с центрове: - "Електротехника и енергетика". - "Родолюбие". - "Екология". - "Здраве". - "Приятели на литературата". - "Изобразително изкуство". Спортни секции: футбол, хандбал, волейбол, плуване и баскетбол.

Свободно време:

Партньорства: Училища от Германия, Финландия

Участие в проекти: Проект по програмата "Учене през целия живот", секторна програма "Леонардо да Винчи", дейност Мобилност Проект по Програма Сократ, подпрограма Коменски1 към Европейския Съюз, като училище-партньор на Германия и Финландия. Темата на проекта е: Създаване на мултикултурна интернет платформа – за обучение по информационни технологии (EMIPIT).

Училищна база: Сградата на гимназията се намира в центъра на Бургас Училището разполага с богата материолна база и съвременно оборудвани професионални кабинети Самостоятелна библиотека

Преподаватели: 51 учители, по-голямата част от коите с квалификационна степен

Друга информация: