Информация за учебно заведение : Гимназия за романски езици - Бургас

Наименование: Гимназия за романски езици - Бургас

Област: Бургас

Община: Бургас

Град: Бургас

Адрес: Бургас 8000, бул. "Стефан Стамболов" 19 Телефони: Директор:

Телефон: +359 56 810104

Електронна поща: admin@gre-rakovski.com

Квалификация: езиков профил

Чужди езици: френски испански италиянски Гимназията е един от четирите национални центъра за провеждане на изпити DELF SCOLAIRE /издавана от френското министерство на националното образование за владеене на френски език от чужденци/ Гимназията предоставя възможности за явяване на изпит за владеене на испански език BACHILIERATO

Компютърно оборудване: 2 кабинета по информатика

Извънкласни занимания: Ученически инициативи: Новогодишна украса на училището пролетен карнавал Ден на ученическо самоуправление Френски театър Испански театър Вокална група Мажоретен състав Танцови трупи /фолклор и модерен балет/ спортни отбори - баскетбол, волейбол, бадминтон, хандбал, футбол,лека атлетика

Свободно време:

Партньорства: 12 партниращи училища в Франция, Италия,Испания, Румъния, Швеция,Норвегия и Турция

Участие в проекти: 8 ПРОЕКТА ПО ПРОГРАМА "СОКРАТ" Проект на Община Бургас под наслов "Училището в моя роден град Бургас - любимо и незабравимо". В него участваха почти 1500 ученици от 37 училища.За 9 месеца бяха създадени 43 училищни клуба по три направления - ритуализация на училищния живот, клубове по драма и сценични изкуства и изграждане на клубове за устойчиво развитие и екология.. Проектът е по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и е на стойност 315 хил.лева от Социално-инвестиционния фонд. Проект „Училището в моя роден град Бургас”. Целта на проекта е да се създадат условия за развитие на потенциала на всяко дете за осигуряване на възможности за личностно и интелектуално развитие, Проект TOUS AMIS

Училищна база: 8 самостоятелни стаи за подготвителен клас 28 класни стаи 2 кабинета по инфоорматика библиотека физкултурен салон зала за тържества френски център за информация и документация

Преподаватели: В гимназията работят: Педагогически персонал – 70 души. Високо квалифицирани учители с магистърски степени и ПКС. Непедагогически персонал – 17 души.

Друга информация: ГРЕ "Г.С. Раковски" - Бургас Меню Начало Новини Гимназията Учители Контакти Е-обучение Седмична програма Ваканции Статии За учениците За родителите Проект TOUS AMISНачало -------------------------------------------------------------------------------- Добре дошли! Пожелаваме ви приятно сърфиране! Гимназия за романски езици "Г. С. Раковски" (добре позната като Френската гимназия) е наследник на едно от най старите училища в Бургас. Историята му започва през 1888г. със създаването на Трикласно училище "Г. С. Раковски". През учебната 1982/83 г. в ЕСПУ "Г. С. Раковски" - гр. Бургас се откриват първите паралелки с разширено изучаване на френски език. Според заповед на МОНТ от учебната 1985/86 г. училището се превръща във Френска езикова гимназия. Сформират се първите две паралелки с подготвителен клас по френски език. През следващата учебна година паралелките се увеличават на четири. От 1986/87 г. започва факултативно изучаване на испански език, а следващата година е белязана с откриването и на първата паралелка с подготвителен испански език. През учебната 1991/92 започва разширено изучаване на италиански език, а през следващата се открива и специална паралелка с изучаване на същия език. Сградата на гимназията е построена през 1938 - 1942 г. по проект на бургаския архитект Храбър Попов. И до днес тя респектира със своята внушителна външност и вътрешна функционалност. Последният етаж, наричан някога "гълъбарника" е бил предназначен за общежитие. В партера - училищен стол, лекарски и зъболекарски кабинети, баня, парно отопление, по етажите - класни стаи и кабинети по природните науки и музика, гардероби.