Информация за учебно заведение : Гимназия с изучаване на немски език "Гьоте" - Бургас

Наименование: Гимназия с изучаване на немски език "Гьоте" - Бургас

Област: Бургас

Община: Бургас

Град: Бургас

Адрес: Бургас, к-с "Лазур"

Телефон: +359-56-813033

Електронна поща: goethe_gymn@yahoo.com

Квалификация: От 1994 г. гимназията е първото училище в цяла Източна Европа със сертификат за езикова диплома (КМК ІІ), а от 1995г. училището е център за провеждане на изпити за България. Сертификатът за владеене на езика дава възможност на завършилите да постъпват в университети в Германия, Австрия и Швейцария без приемни изпити

Чужди езици: Гимназията е с преподаване на немски език. В 9-ти и 10-ти клас предметите история, география, биология и химия се преподават изцяло на немски език. Втори език: английски

Компютърно оборудване: Училището разполага с модерна компютърна зала, включена и в Интернет. Изграденият с помощта на спонсори от гр. Дюселдорф информационен център по немски език, разполага с много и разнообразна справочна и художествена литература, технически средства и връзка с Интернет.

Извънкласни занимания: Танцов състав "Зорница" Театрална трупа "Гьоте" Галерия "Изобразително изкуствно"

Свободно време: От 1995г. учениците от гимназията издават ученически вестник "Йо-Йо". Клуб "Млад преводач" Спортни клубове - по шахмат, тенис, баскетбол

Партньорства: гимназия „Брукентал”, Сибиу, Румъния, гимназия „Агрикола”, Кемниц, Германия, гимназия "Гьоте", Дюселдорф, Германия, гимназия „Хумболд”, Гифхорн, Германия, лицей „Шехид Осман паша”, Ялова, Турция, гимназия "Аваши", Мишколц, Унгария.

Участие в проекти: От 1998г. гимназия “Гьоте” е включена в европейския проект “Коменски” (Comenius-Project) и работи успешно със своите партньори от Полша, Швеция, Англия, Франция и Португалия. Ремонт на сградата по спечелен от Община Бургас европейски проект. След ремонта класните стаи са обособени като специализирани кабинети по различните учебни предмети. С монтирането на мултимедиен проектор във всяка от класните стаи приключва проектът по преоборудване и обзавеждане на кабинетите. Проект, подкрепящ финансово обучението на талантливи ученици в подготовката им за участия в олимпиади и състезания.

Училищна база: Гимназията се помещава в една сграда с ГПАЕ. Разполага с компътърни кабинети, Информационен езиков център, спортна база

Преподаватели: Учителите на Немска гимназия, много от тях бивши възпитаници на гимназията, са висококвалифицирани специалисти, непрекъснато се усъвършенстват в национални и международни семинари, носителиса на квалификационни степени, на грамоти и сертификати, години наред училището е център за провеждане на международни семинари за учители преподаващи история, химия, биология, география на немски език.

Друга информация: Гимназия "Гьоте" е една от гимназиите, основани преди 50 години в България, за да могат надарените ученици наред с общообразователните дисциплини да получават специализирано образование по езици. Училището, заедно с гимназия "Гълъбов" в София са единствени със самостоятелно преподаване на немски език.