Информация за учебно заведение : Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - Бургас

Наименование: Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника - Бургас

Област: Бургас

Община: Бургас

Град: Бургас

Адрес: Бургас Бул. "Стефан Стамболов" 69

Телефон: 056 544952

Електронна поща: dshishmanov@gmail.com

Квалификация: Овладяване на система от знания и умения за полупроводникови елементи и материали, електрически и електронни измервателни апарати, токозахранващи устройства,

Чужди езици: интензивно немски, английски

Компютърно оборудване: четири модерно оборудвани компютърни зали; три кабинета с мултимедиен проектор за презентации,

Извънкласни занимания: Към гимназията са създадени и успешно работят: - Духова музика - Танцов състав Клубове: - “Млад еколог” - “Млад краевед” - “Млад редактор” - “Млад програмист” - “Млад дизайнер” - “Модерен балет” - Издава се и училищен вестник ”Свободен час” В училището са сформирани физкултурни секции по: - Бадминтон - Баскетбол - Тенис на маса - Лека атлетика - Волейбол - Хандбал - Футбол - Шах

Свободно време:

Партньорства: Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника (Бургас, България) и Техническо-професионално училище в Къркларели, Турция.

Участие в проекти: ПГМЕЕ участва в: - Национална програма "Училището - територия на учениците", 2008г., модул "Ритуализация на училищния живот" , Тема на проекта :”Създаване на училищен музей и училищен исторически сборник” - Национална програма модернизиране на системата на професионално образование – "Модернизиране на учебна база - ДВГ" - Проектът на нашия клас - за живот без тютюн - "Здрав съм - не пуша и спортувам" - Програма за трансгранично сътрудничество IPA - Обмен на опит между ПГМЕЕ – гр. Бургас и ТУ в Къркларели за създаване на съвременни условия за обучение по микропроцесорна техника - Проект “Оперативна програма регионално развитие” с тема “Доставка на оборудване, строителен и текущ ремонт”

Училищна база: ПГМЕЕ има богата материално – техническа база: блиблиотека, четири модерно оборудвани компютърни зали, три кабинета с мултимедиен проектор за презентации, професионални работилници по различните специалности.

Преподаватели: 82 висококвалифицирани учители, които 43 по общообразователна подготовка и 39 по професионална подготовка.От тях 3 преподаватели с първо ПКС,22 с второ ПКС, 3 с трето ПКС и 4 с четвърто ПКС.

Друга информация: