Информация за учебно заведение : Търговска гимназия - Бургас

Наименование: Търговска гимназия - Бургас

Област: Бургас

Община: Бургас

Град: Бургас

Адрес: Бургас ул. "Георги Шагунов" № 1

Телефон: 84-60-89; 84-61-00; 84-60-87

Електронна поща: support@tg-bs.com

Квалификация: Средно образование ІІІ квалификационна степен по съответната професия

Чужди езици: Интензивно изучаване на английски,немски и френски език

Компютърно оборудване: Гимназията разполата с 5 модерно оборудвани компютърни кабинети

Извънкласни занимания: Спортна секция Фанфарна музика Фирми на "Джуниър Ачийвмънт" Учебно-тренировъчни фирми

Свободно време: „ИконоMIX” - Вестникът на Гимназията В двумесечника се отразяваме живота в гимназията, както и извън класната дейност на учениците. Публикуват се забавни новини, много фоторепортажи, интервюта с интересни личности, ученически и учителски бисери Спортни игри Състезания Олимпиади

Партньорства: Германия - "Карл Кьобел" - гр Бернхайм

Участие в проекти: Европейския проект на община Бургас – „Училището в моя роден град Бургас – любимо и незабравимо”, заедно с още 21 училища от областта. Общата цел на проекта е да се създадат условия за развитие потенциала на всяко дете, чрез разширяване на извънкласната дейност.

Училищна база: Самостоятелна сграда Съвременно оборудвани класни стаи и кабинети

Преподаватели: Обучението на учениците се осъществява от високвалифицирани преподаватели.

Друга информация: В Учебно-тренировъчните фирми учениците се докосват до реалната работна среда и практикуват дейностите по специалността си. С това разпределение по постове във фирми те добиват опит, който им помага за тяхното бъдеще. В момента имаме 3 действащи фирми, разпределени в сектори „Търговия” и „Туризъм”. Ежегодно възпитаниците ни участват на Пловдивския панаир, където могат да покажат целия труд, който са положили.