Информация за учебно заведение : Професионална техническа гимназия - Бургас

Наименование: Професионална техническа гимназия - Бургас

Област: Бургас

Община: Бургас

Град: Бургас

Адрес: Бургас ул."Тодор Грудов"

Телефон: 056 854233

Електронна поща: ptg_burgas@abv.bg

Квалификация: Подготовка на специалисти по климатични, вентилационни, отоплителни и хладилни съоръжения. Възможности за професионална реализация: Завършилите обучението могат да работят във фирми с предмет на дейност електро- и топлопроизводство, отопление, климатизация и вентилация, хладилна техника. Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ИНСТАЛАЦИИ могат да работят като машинни монтьори, машинни техници, технически ръководители, предприемачи и управители на фирми и да участват в разработването на конструктивна и технологична документация - Монтажник на хладилни и климатични инсталации, Монтьор на отоплителни инсталации, Монтьор на топлофикационни съоръжения и др. Специалността позволява на много хора да работят и самостоятелно.

Чужди езици: руски френски немски

Компютърно оборудване: Модерно обзаведените компютърни зали и непрекъснатият достъп до интернет - в помощ на ученици и учители. Към учебните кабинети има и хранилища за учебно-техническите средства и техниката.

Извънкласни занимания: Спортни секции. Търси се разнообразие на извънучилищните дейности.

Свободно време: клубове по интереси

Партньорства: Димвент ЕООД

Участие в проекти: Проект "Професия - призвание"

Училищна база: Самостоятелна сграда с оборудвани кабинети Учебна работилница по Топлотехника оборудвана със: Стенд за монтаж на климатици, климатици сплит-система и прозоръчен тип, манометричен блок, конусна дъска, тръборез, бутилка пропан-бутан, газозаваръчен апарат, компресор за вакуумиране, везна и вакуумпомпа в стенд за зареждане, пробен стенд за електрическа инсталация, клещи за капилярка; за зареждане и прищипване, тръбогип за огъване, пружини за огъване, пропускотърсач, влагомер, мултицети и всички видове инструменти и уреди, необходими за провеждане на качествено обучение. Кабинет за обучение по Радио и телевизионна техника:работно място на учителя, работно място за всеки ученик, учебна дъска, мебели, екран и стойки за окачване на табла и учебно-технически средства (диапроектори, видеотехника, шрайбпроектор и др.), мултимедия, компютър, лаптопи.

Преподаватели: Висококвалифицирани преподаватели

Друга информация: ПТГ има самостоятелно и добре обзаведено общежитие за учениците - климатици, Интернет, топлоподаване и кабелна телевизия. Стаи с по 2 или 3 легла. Ученическото общежитие - желано място за отдих и самоподготовка.