Информация за учебно заведение : Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации "Пеньо Пенев" - Бургас

Наименование: Професионална гимназия по сградостроителство и инсталации "Пеньо Пенев" - Бургас

Област: Бургас

Община: Бургас

Град: Бургас

Адрес: Бургас К-с "Зорница" бл. 46

Телефон: 056862391

Електронна поща: pgsi-bs@yandex.ru

Квалификация: Учениците придобиват знания по основните закони на електротехниката, запознават се с електротехническите материали и инсталационни изделия, конструктивните особености и принципа на действие на електрическите машини и апарати и измервателната апаратура. В процеса на обучение се добиват знания, свързани с конструиране и проектиране на електрически инсталации, избор на електрообзавеждането по каталог в съответствие с европейските норми. Знанията, получени по икономика и предприемачество ще помогнат на обучаемите при изготвяне на икономически оценки и оферти. Обучението по чужд език в професията подпомага учениците в работата им със съвременните каталози и апаратура.

Чужди езици: английски немски руски

Компютърно оборудване: компютърен кабинет

Извънкласни занимания: спортни секции

Свободно време: клубове

Партньорства: Овергаз

Участие в проекти: Проект "Успех" цели да се да се осмисли свободното време на учениците, включително и на ученици с риск отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности Проект "Ученически практики" - Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование. Повече и по - добри възможности за практика в реална работна среда. Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии. Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.

Училищна база: самостоятелна страда и общежитие

Преподаватели: Висококвалифицирани преподаватели

Друга информация: ПГСИ "Пеньо Пенев" е едно съвременно, модерно българско училище. То е училище с кауза да подкрепя своите възпитаници в работата и в мечтите им. Учениците стават отговорни и съзнателни хора, със силен характер, подготвени за предизвикателствата на бъдещето.