Информация за учебно заведение : Помощно училище "Отец Паисий" - Бургас

Наименование: Помощно училище "Отец Паисий" - Бургас

Област: Бургас

Община: Бургас

Град: Бургас

Адрес: Бургас ул. "Вардар" №1

Телефон: 056 549682

Електронна поща: akt_01@abv.bg

Квалификация:

Чужди езици:

Компютърно оборудване:

Извънкласни занимания:

Свободно време:

Партньорства:

Участие в проекти:

Училищна база: Училището разполага със съвременна материална база и оборудване, подходаща за обучение на деца с различна степен на увреждания

Преподаватели:

Друга информация: Училището обучава деца с увреждания до 8 клас и осигурява професионално обучение на ученици в областта на храненето