Информация за учебно заведение : Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Св. Никола" - Бургас

Наименование: Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов "Св. Никола" - Бургас

Област: Бургас

Община: Бургас

Град: Бургас

Адрес: Бургас ул. "Индустриална" № 1

Телефон: 056 893489

Електронна поща: maritime_college@mail.bg

Квалификация: Трета степен професионална квалификация получават завършилите ХІІІ клас след полагане на държавни изпити по теория на специалността и практика на специалността съгласно учебния план. Специалностите, които младите хора усвояват тук им осигуряват достъп до съвременната техника и възможност за реализация у нас и извън страната.

Чужди езици: разширено изучаване на английски език

Компютърно оборудване: Компютърни кабинети

Извънкласни занимания: Клубове Спорт

Свободно време:

Партньорства:

Участие в проекти: Ученически практики

Училищна база: СОФТУЕРНО УПРАВЛЯЕМИ ТРЕНАЖОРИ СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ, ИГРИЩА ПЛАВАТЕЛНИ ПРАКТИКИ НА БЪЛГАСКИ И ЧУЖДИ КОРАБИ ЛОДЪЧЕН ПАРК

Преподаватели: Висококвалифицирани преподаватели и педагози.

Друга информация: Съгласно Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България завършилите ХІІІ клас получават и сертификат за морска правоспособност „Щурман V степен". Реализация