Информация за учебно заведение : СОУ "Петкоо Росен" Бургас

Наименование: СОУ "Петкоо Росен" Бургас

Област: Бургас

Община: Бургас

Град: Бургас

Адрес: Бургас ж.к. "Меден Рудник"

Телефон: 056 852184

Електронна поща: petkorosen@abv.bg

Квалификация: І- ІІ професионална квалификационна степен

Чужди езици: английски, немски и руски език

Компютърно оборудване: Училището разполага с 4 компютърни кабинета с локална мрежа и ИНТЕРНЕТ

Извънкласни занимания: Мажоретен състав Фанфарна музика Спортни секции - лика атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса Клуб "Инвестирай в здраве"

Свободно време: Провеждане на спортни и туристически мероприятия, екскурзии, Вокални групи Спорт, изобразително изкуство, театър, екология, цветарство и други занимания.

Партньорства: Фондация "Гражданско общество" Сдружение "Партньори за бъдещето"

Участие в проекти: "Училището в моя роден град Бургас - любимо и незабравимо" Програма "Превенциа и контрол на ХИВ/СПИН в България"

Училищна база: 36 Класно училище, 12 кабинета 24 класни стаи 2 физкултурни салона ученически стол Библиотека с над 12500 заглавия

Преподаватели: В СОУ ПЕТКО РОСЕН работят екип от преподаватели с дълъг професионален стаж.

Друга информация: Осигурени ресурсни учители за обучение на деца със СОП