Информация за учебно заведение : СОУ „В.Левски” - Малко Търново

Наименование: СОУ „В.Левски” - Малко Търново

Област: Бургас

Община: Малко Търново

Град: Малко Търново

Адрес: ул. "Янко Маслинков" 3

Телефон: 05952 3508

Електронна поща: sou-m@mail.bg

Квалификация: 1-3

Чужди езици: Немски език Английски език

Компютърно оборудване: компютърен кабинет

Извънкласни занимания: школи клубове

Свободно време: Изградени са СИП-ове по изобразително изкуство, по екология, по някои от общообразователните предмети, мажоретен състав, участват в различни състави на художествената самодейност и спортни отбори. В тази връзка училището работи съвместно с читалището, различни неправителствени организации, ПП „Странджа”, Музеен комплекс и спортното дружество.

Партньорства: ПП „Странджа”, Музеен комплекс и спортното дружество

Участие в проекти: ,,Аз и ти: Заедно можем повече – приеми ме такъв какъвто съм’’ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК” Европейски проекти по програмите „Сократ” подпрограма Коменски, проекта „Богатствата на родния край”.

Училищна база: Компютърни кабинети Спортни площадки Към училището има ученически стол в който се предоставят топли закуски и обяд на достъпни цени. Училището разполага с медицински кабинет.

Преподаватели: Педагогическият колектив се състои от 23 члена. 1 директор и 22 учители и възпитатели. По образование 20 с висше. 7 са с ІІ клас квалификация, 1 с І кл. квалификация. По основните общообразователни предмети преподават дългогодишни учители с клас квалификация и добра теоретична и методическа подготовка.

Друга информация: СОУ ”Васил Левски” и днес се ползва с добро име и е утвърдило авторитета си сред средните училища в областта. Постига много добри успехи в подготовката на възпитаниците си.