Информация за учебно заведение : СОУ „Хр.Ботев” - Сунгурларе

Наименование: СОУ „Хр.Ботев” - Сунгурларе

Област: Бургас

Община: Сунгурларе

Град: Сунгурларе

Адрес: ул. "Георги Димитров" 21

Телефон: 05571 2203

Електронна поща: sou_sunguplape@abv.bg

Квалификация: Завършили тази специалност получават: Диплома за завършено средно образование, Свидетелство за 3-та степен на професионална квалификация и Свидетелство за управление на МПС категория В и Ткт.

Чужди езици: обикновена форма

Компютърно оборудване: 3 компютърни кабинета

Извънкласни занимания: клубове мажоретен състав “Лаборатория за младежка активност” - обучения

Свободно време: спорт

Партньорства:

Участие в проекти: "Ученически практики" Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”

Училищна база: СОУ Христо Ботев град Сунгурларе разполага с много добра материална база, която се състои от множество класни стаи и кабинети по: биология, химия, физика, география, музика, история, изобразително изкуство, 3 кабинета по информационни технологии и 2 физкултурни салона. Учебното заведение разполага също и със зимна градина, кабинет професионална подготовка, работилница, учебен трактор, учебен автомобил, библиотека и медицински кабинет.

Преподаватели: Екип от педагози с дългогодишен опит. Обучението на учениците се извършва в една смяна.

Друга информация: Учениците успешно завършили тази специалност получават: Диплома за завършено средно образование, Свидетелство за 3-та степен на професионална квалификация и Свидетелство за управление на МПС категория В и Ткт.