Информация за учебно заведение : СОУ „Св.Св. Кирил и Методиий” - Средец

Наименование: СОУ „Св.Св. Кирил и Методиий” - Средец

Област: Бургас

Община: Средец

Град: Средец

Адрес: ул. "Н.Коларов"168

Телефон: 05551 3602

Електронна поща: sou_sredec@abv.bg

Квалификация: 1-3 След осми клас училището осъществява прием в IX клас и учениците имат възможност да продължат обучението си в паралелка с профил „Технологичен” - „Информационни технологии с английски език”. Курсът на обучение е 4 години, със засилено изучаване на информационни технологии, информатика и английски език. Осъществява се и прием за самостоятелна форма на обучение.

Чужди езици: обикновена форма английски и руски език

Компютърно оборудване: Четири компютърни кабинета със съвременна техника;мултимедиен кабинет;

Извънкласни занимания: клубове Развиват се спортовете като футбол, волейбол и борба. Отборите на училището са завоювали много купи и медали от различни състезания, включително и на национално ниво.

Свободно време: спорт Учениците издават вестник "Огледало", който отразява живота в училище.

Партньорства:

Участие в проекти: Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”. Национална програма „С грижа за всеки ученик”, Модул 3 Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” ПРОЕКТ BG051PO001-4.1.05-0065 „Равен старт чрез образование на децата и учениците от етносите в община Средец” Учениците участват активно в училищния живот и получават много награди, отличия и грамоти.

Училищна база: Кабинети по предметите: биология, химия, физика, математика, руски език, музика и домашен бит и техника, дървообработване, ел. обработване, кабинет по технологии-шев и кройка, мултимедиен кабинет;кабинет, оборудван с модерна техника за издаване на училищния вестник "Огледало", както и за изготвяне на различни рекламни материали и брошури. Средствата за този кабинет са спечелени по проект за развитие на извънкласните дейности. два физкултурни салона, единият от които е оборудван с фитнес уреди. спортни площадки за футбол, волейбол, баскетбол и народна топка. актова зала бюфет и училищен стол.

Преподаватели: СОУ Св. Св. Кирил и Методий Средец разполага с педагогическия екип се състои от 60 висококвалифицирани учители, с богат преподавателски опит, висок професионализъм и отлична квалификация.

Друга информация: Средно общообразователно училище "Св. св. Кирил и Методий" е средищно училище, в което се обучават ученици от гр. Средец, с. Дюлево и с. Драчево. Учебният процес се провежда на две смени с около 800 ученици от І до ХІІ клас, организирани в 35 паралелки.