Информация за учебно заведение : Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника „Н.Й. Вапцаров” - Средец

Наименование: Професионална гимназия по механизация на селското стопанство и електроника „Н.Й. Вапцаров” - Средец

Област: Бургас

Община: Средец

Град: Средец

Адрес: ул, "Раковски" 10

Телефон: 05551 7743

Електронна поща: pgmsse@gbg.bg

Квалификация: Професионалната реализация е във всички сфери на селското стопанство като механизатори, монтьори и технически персонал. 2. „Промишлена електроника” – това е широко профилирана специалност, свързана с проектиране, изработване и експлоатация на електронни схеми и устройства.

Чужди езици: обикновена форма

Компютърно оборудване: компютърен кабинет

Извънкласни занимания: клубове

Свободно време: спорт

Партньорства:

Участие в проекти: Професионалната гимназия участва в различни европейски проекти и организира разнообразни извънкласни мероприятия.

Училищна база: Материалната база на училището непрекъснато се обогатява.

Преподаватели: Висококвалифициран педагогически персонал

Друга информация: През дългия си период на съществуване училището се превърна в важен образователен и квалификационен център по селско стопанство и електроника.