Информация за учебно заведение : Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” - Поморие

Наименование: Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов” - Поморие

Област: Бургас

Община: Поморие

Град: Поморие

Адрес: ул. "Раковски " 1

Телефон: 059622525

Електронна поща: pg_pomorie@mail.bg

Квалификация: 1-3

Чужди езици: обикновена форма

Компютърно оборудване: компютърен кабинет Клуб „Информационен свят” В този клуб учениците се запознават с други редактори и приложни програми за създаване на мултимедийни образи и рекламни материали. Работейки в екип могат да създадат конкретна компютърна система Получават възможности за търсене на образователни курсове и обучаваши програми в глобалната мрежа.

Извънкласни занимания: Клуб „Виртуални пътешествия в европейските столици” Клуб „Млад еколог” Клуб „Карвинг” Клуб „Млад журналист”

Свободно време: спорт Кръжок „Молекулярна кухня” Кръжок „Магията на коктейла” Кръжок „Кухнята на баба” Студио „Арт-студио”

Партньорства: Гранд хотел "Поморие"

Участие в проекти: УСПЕХ BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти”.

Училищна база: Със средства, спечелени по проект” Обновяване на образователната инфраструктура-община Поморие – „Инвестираме във вашето бъдеще” предстои обновяване и модернизация на базата за обучение и възпитание на ПГТ „Алеко Константинов”.

Преподаватели: Високовалифицирани преподаватели, педагози и специалисти по професионална подготовка.

Друга информация: Учениците ще имат възможност да изявят своите особености, интереси и компетентности в различни области на науката, изкуствата в неформална среда. В това извън учебно време учениците срещат разбиране и подкрепа. Извънкласните и извънучилищни дейности дават възможност в значителна степен да се развие неформалното общуване между учителя и учениците.