Информация за учебно заведение : СОУ „Хр.Ботев” - Камено

Наименование: СОУ „Хр.Ботев” - Камено

Област: Бургас

Община: Камено

Град: Камено

Адрес: ул. "Христо Ботев" 46

Телефон: 055153087

Електронна поща: sou_kameno@abv.bg

Квалификация: 1-3 СОУ ,,Христо Ботев” е общообразователно училище, което осъществява своята дейност в начален, прогимназиален и гимназиален етап. След завършването на съответен етап на учениците се издава: Удостоверение за завършен начален етап, Свидетелство за основно образование, Диплома за средно образование, Удостоверение за завършен гимназиален етап, Свидетелство за професионална квалификация.

Чужди езици: обикновена форма

Компютърно оборудване: компютърен кабинет

Извънкласни занимания: клубове

Свободно време: спорт

Партньорства: Община Камено

Участие в проекти: - „Намаляване отпадането на ромски деца от училище” „Нов шанс за успех” „Идентифициране на културното многообразие на етническите малцинства – път към пълноценна образователна интеграция”

Училищна база: Средно общообразователно училище “Христо Ботев” е разположено в две сгради, които са снабдени с 30 учебни стаи, 4 компютърни кабинета, 2 физкултурни салона, 4 кабинета по теория и практика по специалността „Монтьор на селскостопанска техника”, административни помещения и ученическа столова.

Преподаватели: Висококвалифициран педагогически персонал.

Друга информация: