Информация за учебно заведение : СОУ „Н.Й.Вапцаров” - Царево

Наименование: СОУ „Н.Й.Вапцаров” - Царево

Област: Бургас

Община: Царево

Град: Царево

Адрес: ул. "Хан Аспарух" 38

Телефон: 0590 52018

Електронна поща: sounyy@mail.bg

Квалификация: 1-3

Чужди езици: обикновена форма

Компютърно оборудване: компютърни кабинети

Извънкласни занимания: клубове СИП Еколог СИП Математика Немски език СИП Космосът през моите очи Тенис СИП Батик СИП Информационни технологии

Свободно време: спорт

Партньорства:

Участие в проекти: „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Училищна база: Добра, постоянно обновявана материална база.

Преподаватели: Заедно с овладяването на минимума, залегнал в държавните образователни изисквания, учениците имат възможността непрекъснато да разширяват, надграждат и обогатяват своите познания и опит, ръководени от висококвалифицирани преподаватели, използващи нови технологии в образованието.

Друга информация: В СОУ Никола Вапцаров са учили над 4800 ученици, като около 2000 са продължили образованието си в други училища, предимно техникуми и езикови гимназии в Бургас. Останалите са избрали гимназията в Царево и до този момент, за 60 години, дипломи за средно образование са получили 2567 ученици.