Информация за учебно заведение : Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов” - Несебър

Наименование: Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов” - Несебър

Област: Бургас

Община: Несебър

Град: Несебър

Адрес: к.к. Слйнчев бряг

Телефон: 0554 22040

Електронна поща: pg_tirizam@abv.bg

Квалификация: 1-3 Прием на ученици - след завършен VІІІ клас, със срок на обучение 4 години, по следните специалности: Организация на хотелиерството, Производство на кулинарни изделия и напитки, Обслужване на заведения в обществено хранене.

Чужди езици: обикновена форма

Компютърно оборудване: компютърен кабинет

Извънкласни занимания: клубове

Свободно време: спорт

Партньорства:

Участие в проекти: „Ученически и студентски практики”

Училищна база:

Преподаватели: Висококвалифицирани преподаватели

Друга информация: Професионална Гимназия по Туризъм "Иван Вазов", училище с над четиридесет годишна традиция в подготовката на кадри за хотелиерството, ресторантьорството и свободното време, придобиване на професия и отлична реализация в най-големия туристически комплекс у нас.