Информация за учебно заведение : СОУ „Любен Каравелов” - Несебър

Наименование: СОУ „Любен Каравелов” - Несебър

Област: Бургас

Община: Несебър

Град: Несебър

Адрес: ул. "Любен Каравелов"1

Телефон: 0554 42330

Електронна поща: nesebar_school@abv.bg

Квалификация: 1-3

Чужди езици: обикновена форма

Компютърно оборудване: компютърен кабинет

Извънкласни занимания: клубове

Свободно време: спорт

Партньорства:

Участие в проекти:

Училищна база:

Преподаватели:

Друга информация: