Информация за учебно заведение : Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост - Карнобат

Наименование: Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост - Карнобат

Област: Бургас

Община: Карнобат

Град: Карнобат

Адрес: ул. "Москва" 10

Телефон: 0559 22986

Електронна поща: pgss_kt@abv.bg

Квалификация: Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост гр. Карнобат е единственото средно училище на територията на Община Карнобат, което предлага дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение и дава диплома за средно образование, която позволява продължаване на образованието във всички университети в България и чужбина, както и свидетелство за професионална квалификация, което дава възможност за работа по съответната специалност. Допълнителни документи: шофьорска книжка – категории „В“ и “Ткт” и правоспособност за управление на верижни и колесни машини – категории „Твк“ и „Твк–З“.

Чужди езици: обикновена форма

Компютърно оборудване: компютърен кабинет

Извънкласни занимания: Участие в общински, регионални и национални конкурси и състезания по професии.

Свободно време: спорт клубове

Партньорства: Винпром Карнобат

Участие в проекти: Проект УСПЕХ – Да направим училището привлекателно за младите хора Ученически практики Управление за ефективно професионално образование Нов шанс за успех (валидиране) Квалификация на педагогическите специалисти

Училищна база: Училището разполага с много добре оборудвана учебно-техническа база със специализирани кабинети и работилници, в които учениците усвояват знания, умения и професионални компетенции по различните специалности. ПГССЛП гр. Карнобат се състои от основна сграда на три етажа с кабинети по общообразователна и професионална подготовка, два компютърни кабинета, снабдени с необходимия софтуер, хардуер и мултимедийна техника. За учениците и учителите е осигурен достъп до интернет във всички учебни кабинети. Сградата е достъпна за хора в неравностойно положение.Библиотеката разполага с фонд от над 10 000 библиотечни единици – справочна, техническа, художествена литература и периодика, както и материали на дискови носители за общообразователната и професионална подготовка на учениците. На територията на професионалната гимназия се намира още един корпус за общообразователна и професионална подготовка, както и четири корпуса за професионална подготовка по практическо обучение, гаражи за леки и товарни автомобили и друга техника, необходима за учебно-производствения процес, стол за хранене, спортни площадки, полигон за кормилно управление, полигони за работа на машинно-тракторните агрегати и др.

Преподаватели: В училището работят висококвалифицирани специалисти по всички общообразователни, специални и практически дисциплини, които предават своите знания и умения на учениците.

Друга информация: Професионална гимназия по селско стопанство и лека промишленост град Карнобат обучава ученици от 9-12 клас, като предлага дневна и задочна форма на обучение. Специалностите, предлагани в ПГССЛП Карнобат са: Лозаровинар, Икономика, Електротехник и Техник на селскостопанска техника. ПГССЛП разполага с учебни автомобили за обучение на водачи на МПС категория “В”; трактори за обучение на водачи на МПС категория “Ткт” и “Твк” и за учебните практики за работа с машинно-тракторни агрегати; селскостопански инвентар, макети, схеми и др. технически средства.