Информация за учебно заведение : СОУ „Хр. Ботев” - Карнобат

Наименование: СОУ „Хр. Ботев” - Карнобат

Област: Бургас

Община: Карнобат

Град: Карнобат

Адрес: ул. "Христо Ботев" 9

Телефон: 0559 22963

Електронна поща: sfu_botev_kt@abv.bg

Квалификация: 1-3 ПРОФИЛ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" ПРОФИЛ "ТУРИЗЪМ"

Чужди езици: обикновена форма

Компютърно оборудване: компютърен клуб

Извънкласни занимания: клубове

Свободно време: спорт, фолклорен състав, вокална група

Партньорства:

Участие в проекти: "Различни, но заедно". „Информационен библиотечен център”

Училищна база: Модерна сграда, учебни кабинети по всички дисциплини, 3 компютърни зали, мултимедиен кабинет,фитнес зала,спортни площадки, библиотека.

Преподаватели: Висококвалифициран педагогически персонал

Друга информация: ПРОФИЛ "ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК" - ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ - Информационни технологии - Английски език - Математика - Информатика ПРОФИЛ "ТУРИЗЪМ" ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ - Основи на пазарната икономика - Маркетинг на рекламата в туризма - Счетоводство на фирмата - Еко туризъм (селски туризъм) - Законодателство в туризма - География на туризма с културулогия - Мениджмънт н атуризма - Основи на туризма