Информация за учебно заведение : СОУ „Св.Св. Кирил и Методиий” - Карнобат

Наименование: СОУ „Св.Св. Кирил и Методиий” - Карнобат

Област: Бургас

Община: Карнобат

Град: Карнобат

Адрес: ул. "Димитър Полянов" 1

Телефон: 055922979

Електронна поща: kirilimetodi@abv.bg

Квалификация: 1-3

Чужди езици: обикновена форма

Компютърно оборудване: колпютърен кабинет

Извънкласни занимания: клубове

Свободно време: спорт

Партньорства:

Участие в проекти:

Училищна база:

Преподаватели:

Друга информация: