Информация за учебно заведение : Професионална гимназия по селско стопанство „Зл. Нива” - Айтос

Наименование: Професионална гимназия по селско стопанство „Зл. Нива” - Айтос

Област: Бургас

Община: Айтос

Град: Айтос

Адрес: ул. "Славянска" 50

Телефон: 0558 259 22

Електронна поща: pgss_aitos@abv.bg

Квалификация: 1-3

Чужди езици: обикновена форма

Компютърно оборудване: компютърен кабинет

Извънкласни занимания: клубове

Свободно време: спорт

Партньорства:

Участие в проекти: 1.Проект: Училищен център за интеграция "Заедно у дома, заедно в Европа" 2.Проект:BG 051PO001 - 4.2.05 - 0001 "Да направим училището привлекателно за младите хора" ("УСПЕХ") 3.Проект, с който учебното заведение кандидаства по Конкурсната процедура 33.9 - 2011 към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства НП "ИКТ в училище" 2014 - 2015 учебна година Проект: Платформа за електронно обучение

Училищна база: Училището има богата материалната база. Разполага със 17 специализирани кабинета, 3 компютърни кабинета, 6 работилници и спортна база - стадион с лекоатлическа писта и спортна зала. Водачите на МПС се обучават на специален полигон. В помощ на учители и ученици е училищната библиотека, която разполага с над 12000 тома. За провеждането на културни мероприятия служи многофункционалната актова зала.

Преподаватели: Висококвалифициран педагогически персонал.

Друга информация: www.pgss-aitos.org