Информация за учебно заведение : СОУ „Н.Й.Вапцаров” - Айтос

Наименование: СОУ „Н.Й.Вапцаров” - Айтос

Област: Бургас

Община: Айтос

Град: Айтос

Адрес: ул. "Димитър Зехирев" 58

Телефон: 0558 22610

Електронна поща: n_vaptsarov@abv.bg

Квалификация: 1-3 В гимназиалната образователна степен училището предлага на своите ученици профилирано образование по профил Технологичен - информационни технологии, със засилено изучаване на английски език.

Чужди езици: обикноване форма

Компютърно оборудване: колпютърен кабинет

Извънкласни занимания: клубове

Свободно време: спорт

Партньорства:

Участие в проекти: ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

Училищна база: Учениците се обучават в 28 класни стаи, 12 специализирани кабинета, 2 физкултурни салона; ползват библиотека, актова зала, кухня с ученическа столова. Вътрешна автобусна линия превозва безплатно децата от далечните квартали на града до училището.

Преподаватели: Висококвалифицираните учители

Друга информация: Училището има гъвкав образователен модел и училищни политики, водещи към просперитет учебното заведение.