Информация за учебно заведение : СОУ „В.Левски” - Малко Търново

Наименование: СОУ „В.Левски” - Малко Търново

Област: Бургас

Община: Малко Търново

Град: Малко Търново

Адрес: ул. "Янко Маслинков" 3

Телефон: 05952 3508

Електронна поща: sou-m@mail.bg

Квалификация: 1-3

Чужди езици: немски френски

Компютърно оборудване: компютърен кабинет

Извънкласни занимания: клубове

Свободно време: спорт

Партньорства:

Участие в проекти:

Училищна база: самостоятелна сграда

Преподаватели:

Друга информация: