Информация за учебно заведение : Природоматематическа гимназия "Акад. Н.Обрешков"

Наименование: Природоматематическа гимназия "Акад. Н.Обрешков"

Област: Бургас

Община: Бургас

Град: Бургас

Адрес: Бургас 8000 Бур. "Стефят Стамболов" № 19

Телефон: 056 810082

Електронна поща: pmgsbs@abv.bg

Квалификация: математика биология химия физика

Чужди езици: интензивно изучаване на английски език

Компютърно оборудване: 2 компютърни кабинета

Извънкласни занимания: школи

Свободно време: клубове вестник

Партньорства: Германия

Участие в проекти: Коменски

Училищна база: споделена сграда с ГРЕ

Преподаватели: 82 учители

Друга информация: