Информация за учебно заведение : Средно общообразователно училище "Свети Климент Охридски"

Наименование: Средно общообразователно училище "Свети Климент Охридски"

Област: Варна

Община: Аксаково

Град: Аксаково

Адрес: гр.Аксаково, ул."Митко Палаузов" № 27А

Телефон: 05113/76 20 81

Електронна поща: souaksakovo@abv.bg

Квалификация:

Чужди езици:

Компютърно оборудване: Терминален компютърен кабинет

Извънкласни занимания: Към училището са сформирани два танцови състава, театрално студио за деца с изявени артистични заложби, клуб "Айкидо", клуб по радиоелектроника.

Свободно време: ЗАЛА ЗА АЙКИДО БИБЛИОТЕКА

Партньорства:

Участие в проекти: ПРОЕКТ "УСПЕХ" УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ

Училищна база: Училището разполага със съвременен компютърен кабинет, мултимедиен кабинет, физкултурен салон. Кабинетът по физика е най-добре оборудвания в страната. Кухнята и столовата осигуряват здравословно хранене на учениците.

Преподаватели: Висококвалифицирани педагогически специалисти

Друга информация: