Информация за учебно заведение : СОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

Наименование: СОУ "Св.Св. Кирил и Методий"

Област: Варна

Община: Аврен

Град: Аксаково

Адрес: с. Синдел

Телефон: 05100 2222

Електронна поща: sou_sindel@abv.bg

Квалификация: готвач Ще изучавате: - Материалознание на хранителните продукти - Технологично обзавеждане на заведенията за хранене и развлечение - Технология на кулинарната продукция - Сервиране - Практика по технология на кулинарната продукция - Практика по сервиране

Чужди езици:

Компютърно оборудване:

Извънкласни занимания:

Свободно време:

Партньорства:

Участие в проекти:

Училищна база:

Преподаватели: Квалифицирани педагогически кадри - 3 учители с пето ПКС, един с четвърто и двама с второ ПКС.

Друга информация: