Информация за учебно заведение : Професионална гимназия "Св. Димитър Солунски"

Наименование: Професионална гимназия "Св. Димитър Солунски"

Област: Варна

Община: Белослав

Град: Белослав

Адрес: Белослав, кв. "Акации"

Телефон: 051122569

Електронна поща: beloslav_pgs@abv.bg

Квалификация:

Чужди езици:

Компютърно оборудване:

Извънкласни занимания:

Свободно време:

Партньорства:

Участие в проекти:

Училищна база:

Преподаватели:

Друга информация: