Информация за учебно заведение : "Св. Димитър Солунски"

Наименование: "Св. Димитър Солунски"

Област: Варна

Община: Белослав

Град: Белослав

Адрес: кв. Акации

Телефон: 05112-25-69, 05112- 60-16

Електронна поща: beloslav_pgs@abv.bg

Квалификация: квалификация ІІІ-ІV степен корабен монтьор ПГ”Св.Димитър Солунски” се утвърждава като конкурентноспособно и предпочитано училище, стремящо се чрез квалифицирани учители да формира знания и професионални умения у учениците за реализация на общинския и национален пазар на труда.

Чужди езици: Английски език Немски език

Компютърно оборудване: Интерактивен кабинет

Извънкласни занимания: Футбол Волейбол Хандбал Тенис Фитнес

Свободно време: ПГ„Св. Димитър Солунски” – гр. Белослав предоставя възможности за занимания през свободното време чрез: • НАРОДНИ ТАНЦИ • КОМПЮТЪРНА АНИМАЦИЯ • СПОРТ

Партньорства: „МТГ-Делфин”АД Всяка година фирмата предлага работни места на завършилите успешно обучението си в Професионална гимназия”Св.Димитър Солунски”.

Участие в проекти: Проект "Успех" Проект "Ученически практики"

Училищна база: Професионалната гимназия разполага с 8 кабинета за теоретично обучение , компютърен кабинет и интерактивен кабинет, една учебна работилница, физкултурен салон с фитнес-зала и тенис-зала, спортни площадки на открито за футбол и баскетбол,4 административни кабинета, училищна библиотека.Училището ползва и учебна база, която е създадена през 2008г и съвременно оборудвана, на територията на „МТГ-Делфин”АД за провеждане на учебна и производствена практика.За учениците фирмата осигурява безплатно работно облекло и безплатен транспорт от училището до базата.

Преподаватели: Педагогическият колектив на гимназията се състои от 11 учители.Всички са правоспособни по специалността си английски език.Един учител по професионална подготовка е с трета ПКС и директор с втора ПКС. В екипа има училищен психолог.

Друга информация: Гимназията има сключен договор с „МТГ-Делфин”АД, според който учебна практика по заваряване, учебна практика по специалността и производствената практика се провеждат в учебната база на предприятието, както и на реални работни места.