Информация за учебно заведение : ГЧЕ "Васил Левски"

Наименование: ГЧЕ "Васил Левски"

Област: Бургас

Община: Бургас

Град: Бургас

Адрес: гр. Бургас, ул."КОПРИВЩИЦА" № 10 ж.к."Лазур"

Телефон: + 359 056 81 16 40

Електронна поща: gimnasy_rus_bs@abv.bg

Квалификация: Интензивно изучаване на чужд език

Чужди езици: Руски език Английски език Немски език

Компютърно оборудване: Компютърни кабинети

Извънкласни занимания: клуб Компютърна графика Млад еколог

Свободно време: Секция "Сръчните" Спортни секции

Партньорства: От ноември 2012 г. гимназията е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Това дава възможност на възпитаниците й да получат и Международен сертификат за степен на владеене на английски език от Асоциацията на Кеймбридж училищата.

Участие в проекти: Красиви всеки ден

Училищна база: Модерна материална база

Преподаватели: 60 висококвалифицирани преподаватели

Друга информация: Гимназия за чужди езици „Васил Левски” е синоним на престиж, училище с утвърдени традиции, натрупан опит и модерна материална база. Основен подход в работата на педагозите е диалогът с ученици и родители.