Информация за учебно заведение : Средно общообразователно училище "Отец Паисий", с. Люляково, общ. Руен

Наименование: Средно общообразователно училище "Отец Паисий", с. Люляково, общ. Руен

Област: Бургас

Община: Руен

Град: Бургас

Адрес: Бургас - област / Община Руен с. Люляково, ул. Васил Левски 41

Телефон: 0884 837964, 0884 444305

Електронна поща: sou_lulakovo@abv.bg

Квалификация: Средно общообразователно училище Отец Паисий село Люляково обучава ученици от 1-12 клас.В СОУ Отец Паисий село Люляково е открита нова професионална паралелка Оператор на шевното производство.

Чужди езици: Обикновена форма

Компютърно оборудване: Кабинети по информационни технологии - 2 броя

Извънкласни занимания: Средно общообразователно училище Отец Паисий предлага конкурентно образование, разнообразие от образователни, културни и спортни дейности, европейско качество на преподаване.

Свободно време: Спортни секции

Партньорства:

Участие в проекти: СОУ Отец Паисий село Люляково участва в следните проекти: Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес Квалификация на педагогическите специалисти

Училищна база: Кабинети - Шев и кройка - 2 броя Спортни площадки - 2 броя Училищен стол

Преподаватели: В СОУ Отец Паисий село Люляково работи екип от квалифицирани преподаватели с дългогодишен преподавателски опит. В гимназията, учениците получават качествено обучение от амбициозни педагози, чийто цел да им предоставят максимум умения и знания

Друга информация: В село Люляково има общежитие, което предлага безплатно спане и храна на деца, които учат и не учат в училището.