Информация за учебно заведение : Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" Бургас

Наименование: Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" Бургас

Област: Бургас

Община: Бургас

Град: Бургас

Адрес: Бул. "Ст.Стамболов" № 53

Телефон: 056/544141

Електронна поща: toh_bs@abv.bg

Квалификация: ІІ или ІІІ квалификационна степен в зависимост от специалността и продължителността на обучение

Чужди езици: засилено изучаване на немски език засилено изучаване на френски език засилено изучаване на английски език

Компютърно оборудване: гимназията разполага с два компютърни кабинета

Извънкласни занимания: Клубове по интереси: Клуб за солидарност и толерантност

Свободно време: Младежки черноморски Форум - неправителствена младежка организация, занимаваща се с проблемите на Черно море, разпространение на информация за Черноморски регион и организиране на образователни и културни инициативи, посветени на Черно море. Клуб "За толерантности солидарност в училище"

Партньорства: Първо професионално училище-гр. Дегендорф, Германия .Сътрудничеството между двете училища се извършва по предварителна договореност между Министерството на образованието-България и Министерството на образованието-Бавария, подписано през 1989 година. Споразумението включва посещения на училищата на разменни начала от ученици от двете страни; участие в учебни занятия по хранене; занятия по немски език; работа в предприятия. Бургаска търговско промишлена палата

Участие в проекти: Регионален конкурс за есе "Морето - моето , твоето, нашето" Регионален конкурс за рисунка "Аз рисувам морето" "Връстници обучават връстници" Превенция на наркомании

Училищна база: Професионалната гимназия разполага със собствена учебна и производствена база и ресторант, оборудвани със съвременни инсталации и уреди, учебна фурна; учебни кухни; сладкарска работилница; кабинети по сервиране; лаборатория; кабинети по информатика; физкултурен салон; библиотека; Към Гимназията работи Квалификационния център , в който се извършва подготовка на специалисти по професиите: помощник-готвач; готвач; главен готвач; хлебар; сладкар; барман и сервитьор.

Преподаватели: В гимназията работят висококвалифицирани учители по общообразователна и специализирана подготовка

Друга информация: Гимназията е инициатор и домакин на редица състезания, свързани с професионалното развитие на учениците Ежегодно се провежда "трудова борса", която улеснява намирането на работа на ученици при спазване на трудовото законодателство в страната