Информация за учебно заведение : ПГСАГ"Кольо Фичето" Бургас

Наименование: ПГСАГ"Кольо Фичето" Бургас

Област: Бургас

Община: Бургас

Град: Бургас

Адрес: бул."Ст.Стамболов" 69

Телефон: 056/813 079

Електронна поща: admin@kolioficheto.com

Квалификация: ІІІ квалификационна степен след положени държавни изпити

Чужди езици: Разширено изучаване на немски и английски език

Компютърно оборудване: Обучението на учениците по информационни технологии се осъществява в три компютърни кабинета. Билдингменажер, ТПлан, AUTOCAD, MCAD, LCAD

Извънкласни занимания: Изработване на учебни помагала в интернет - кръжок Математика - кръжок Млади таланти - кръжок "Бонзай" - кръжок "Уебсайт" - кръжок Клуб "Родолюбие" Клуб "Диалог" Барабанен състав Спортна секция "Волейбол" - младежи Спортна секция "Волейбол" - девойки Спортна секция "Футбол" - младежи Спортна секция "Хандбал" - младежи

Свободно време: екскурзии състезания турнири

Партньорства: СГ по САГ "Хрл Ботев" - София Строителна камара Бургас

Участие в проекти:

Училищна база: Гимназията притежава солидна материално-техническа база. Сградата е разположена на централна транспортна улица - бул.Стефан Стамболов, позволяваща лесни връзки с всички автобусни линии. Местоположението е в район, като че ли по правило отреден за учебни заведения. Обучението на учениците се извършва в модерно обзаведени кабинети, а за обучението по информационни технологии, училището разполага с четири компютърни кабинета. На разположение, както на учениците, така и на учителите, е училищната библиотека.

Преподаватели: Висококвалифициран преподавателски състав

Друга информация: Гимназията има свой музей , където са изложени най-различни макети на сгради, изработени от нейни възпитаници.